История1

 „Дневен център за работа с деца на улицата” съществува от 2008г. на територията на община Костинброд.

От 2008г. до месец май 2011г. Дневеният център се помещаваше в сградата на ПГВМСС ”Св.Георги Победоносец”.

От месец юни 2011г. се премести в сградата на Читалище „Иван Вазов”, където се помещаваше Младежки център „Сигурност”. Базата, с която разполага ДЦ се състои от два кабинета за индивидуални и групови консултации и при първоначален прием на дете; две ателиета за занимания по интереси; лекарски кабинет; два кабинета за служителите на ДЦРДУ; компютърна зала; спортна зала; съблекалня; две бани /една за момичета и една за момчета/; две тоалетни /обособени за служители и за децата ползватели на услугата/; обезопасено помещение за склад на хигиенист-домакина; помещение за раздаване на храна /столова/ за предоставяне на обедно хранене на ползвателите на услугата, веднъж дневно чрез кетъринг обслужване от  външен доставчик; външна площадка за отдих и извършване на спортна дейност. 

През всичките тези години децата от „Дневен център за работа с деца на улицата” участваха в изложби с рисунки и апликации по различни поводи, за някои от които  бяха наградени от кмета на Община Костинброд с грамота за творчески изяви.

Поредни години участват и в изложението на мартеници, от където имат и спечелени награди.