Ваканция, здравей!

  • от
На 4 юли се организира най-забавния детски празник – “Ваканция, здравей”!
Кампанията „Живей чисто“ към Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни,
със съдействието на общинска администрация-Костинброд, Дневен център за работа с деца на улицата и Център за обществена подкрепа заедно създадоха един невероятен ден на всички присъстващи деца от община Костинброд.