Виртуално пътуване

  • от

Днес се впуснахме в едно вълнуващо виртуално пътуване сред природа и история. Благодарение на VR очила, успяхме съвсем реалистично да се разходим през всички населени места на територията на община Костинброд и да видим малка част от оброчните кръстове. Запознахме се с обичаи и традиции, съпровождащи приготовленията и протичането на така нареченото „изнасяне“ на кръст.