В два поредни дни децата, ползватели на социалната услуга ДЦРДУ, гр. Костинброд отбелязаха един от най-светлите български празници – 24 май

  • от

В два поредни дни децата, ползватели на социалната услуга ДЦРДУ, гр. Костинброд отбелязаха един от най-светлите български празници – 24 май, Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. На 22.05.2019 г. децата и служителите на Дневния център имаха удоволствието да посетят библиотеката към НЧ „Иван Вазов – 1947 г.“, гр. Костинброд, където бяха посрещнати от г-жа Татяна Кръстанова и г-жа Русанка Колева.

Г-жа Кръстанова запозна децата с многообразието от книги, с които разполага библиотеката, с това, как могат децата да си вземат книга и да станат редовни читатели, каква е подредбата на книгите и нещо, което е много важно – да пазим книгите, които сме взели, за да могат да бъдат ползвани от всички ни. Г-жа Русанка Колева разказа на децата за живота и делото на братята Методий и Константин-Кирил Философ. Направихме и интересна дискусия за мястото на книгата в нашия живот, за знанията, които получаваме чрез нея и за това, колко е важно да се четат книги още от ранна детска възраст. Служителите на Дневния център подариха на всяко дете българското знаме и портрет на светите братя Кирил и Методий.

На следващия ден 23.05.2019 г. с децата, ползватели на социалната услуга отново бе дискутирана темата за братята Методий и Константин-Кирил Философ. Разделени на два отбора децата представиха информация за ранните години от живота на двамата братя, образованието, което са получили, за дипломатическите им мисии, за създаването на славянската писменост и книжовен език, на който били преведени свещените книги на християнството, за многото нови думи, които създал Константин-Кирил Философ и които използваме и до днес като: благодаря, животворен, непобедим и др.