И НИЕ ОБИЧАМЕ ДА ЧЕТЕМ …

  • от

Днес в последният ден от Националната седмица на четенето на книжки г-жа Бистра Боянова- старши експерт “Организатор на мероприятия, връзки с обществеността и международна дейност” в община Костинброд,  гостува на  „Дневен център за работа с деца на улицата“, гр.Костинброд.

Г-жа Боянова, заинтригува децатата от ДЦРДУ с артистичен прочит на избрани басни от Жан дьо Лафонтен, след което се направи анализ с участието на децата на всяка една от историите, стигайки до поучителни изводи и мъдри решения.