ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ ЗА ПОДРАСТВАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ЦОП „ПРОМЯНА“ И ДЦРДУ

  • от
Днес на 18-ти август 2022г. се проведе беседа на деца потребители на ЦОП „Промяна„ и Дневен център за работа с деца на улицата, гр. Костинброд на тема: ХИВ/СПИН по инициатива на РЗИ София Област, Дирекция „Обществено здраве“, отдел „ Профилактика на болестите и промоция на здравето“.
Презентацията изпратена ни по темата я представи Екатерина Станкова– медицинско лице, като обосновано и аргументирано обясни на децата за превенцията от зараза, рисковете, причините и последиците от заразата с ХИВ/СПИН.
По данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН /2021-2025г./ на Министерство на здравеопазването през периода 1986-2020г. в България са регистрирани общо 3 483 случая на инфектирани с ХИВ лица;
Наблюдава се тенденция броят на новорегистрираните мъже да е по-голям от този на новорегистрираните жени. Съотношението на инфектираните мъже и жени от общия брой регистрирани случаи за периода 1986-2020г. е 5.4:1.
Към края на 2020 г. регистрираните случаи се концентрират основно в по-големите области на страната: София град (40%), Варна (14%), Пловдив (9%), Русе (4%), Бургас, Велико Търново, Видин, Пазарджик по (3%), и др.
В презентацията се обсъдиха следните въпроси по темата:
Какво означава Спин?
Симптоми на заболяването.
Как може да се зарази човек със Спин.
Начин на предпазване. Видове презарвативи.
Най- рискови поведения за разпространение на Хив инфекция.
Чрез тестове може да се останови, кой е носител на вируса на СПИН. Два вида са тестовете скриниращ и потвърдителен.
На подрастващите деца, потребители на двете социални услуги ЦОП „Промяна“ и ДЦРДУ, гр. Костинброд, им бе любопитно и интересно да се запознаят и да се информират по обсъжданите и дискутирани и с тяхно участие по горе изброените теми.