Международният ден на социалната работа

  • от
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК!
Международният ден на социалната работа, който се отбелязва днес на 19 март, служи като своевременно напомняне за преобразяващата роля, която социалните работници имат в стимулирането на положителна промяна и насърчаването на обществото за неговото устойчиво развитие.
Днес е денят, в който се отдава признателност към служителите на социалната система, които въпреки трудностите на днешното време полагат ежедневни усилия в грижите и подкрепата си към съгражданите ни.
По инициатива на социалните услуги Дневен център за работа с деца на улицата и Център за обществена подкрепа „Промяна“, гр. Костинброд се раздадоха балони на деца от различни възрасти с бранд „50 ГОДИНИ КОСТИНБРОД“ И „ДЕН НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК“ в Детските градини: „Пролет“, „Радост“, „Виолина„ и „Детелина“. Цветни балони бяха подарени на деца от I и II ОУ „Васил Левски“, СУ „ Д-р Петър Берон“, ПГВМСС „Св. Г. Победоносец“, НУ и ОУ „Паисий Хилендарски“, Дирекция Социално Подпомагане, гр. Костинброд, ЦСРИ „Надежда“, Домашен социален патронаж, Грижа в дома и на последно по посещение място, но на първо по важност Общинска Администрация, гр. Костинброд, доставчик на социалните услуги.