Международен ден за борба с дрогата

  • от
26 юни 1988 г. е началото на отбелязването на Международния ден за борба с дрогата. Датата е приета от Общото събрание на ООН през 1987г. На този ден всички хора по света могат да изразят своята съпричастност и активна позиция в битката с разпространението на наркоманията и наркотичните вещества.
Днес в „Дневен център за работа с деца на улицата“ и със съдействието на РЗИ – Софийска област, а именно предоставени материали от тяхна страна, деца и служители от центъра отбелязаха Международния ден за борба с дрогата.
Според европейски доклад за наркотиците за 2019г. България е на 3-то място в Европа по разпространение на наркотици, като преди нея са Австрия и Белгия. Друг тревожен факт е, че дизайнерската дрога пробива път сред все по-млади хора. Най-рискова група са тийнейджърите между 14 и 18 години. Най- често употребата на дрога започва на 12-13 годишна възраст. Статистиката е тревожна!
Присъствалите деца в залата бяха запознати с това, че зависимостите започват още от злоупотребата с лекарства, тютюнопушене от ранна детска възраст дори на електронни и ароматизирани цигари, което влече преминаване към по-силна дрога. Голямо внимание се обърна върху превенцията на употреба на психоактивни вещества.
Нашият апел към всички подрастващи е: не посягайте! Мили деца, знаем, че времената са тежки, но ви молим въпреки това да се противопоставяте на такива животозастрашаващи злоупотреби. Пазете здравето и живота си!