Месец април 2017г. беше богат на събития, с участието на ДЦРДУ – гр. Костинброд

  • от

 

 

В община Костинброд продължава инициативата по залесяване на дръвчета в „Седмицата на гората” и децата от Дневен център за работа с деца на улицата взеха участие в засаждането на дръвчета в различни квартали на гр.Костинброд.

По повод "Седмица на гората", децата от Дневен център за работа с деца на улицата, имаха удоволствието да се запознаят с г-н Росен Василев, представител на Българска фондация Биоразнообразие, който представи много видове от флората и фауната, както на България така и на Община Костинброд. Децата участваха активно в дискусията за замърсяването на природата и как да предотвратим това. Предоставиха се на децата от центъра много снимки на природните богатства и образователни материали.

Децата от Дневен център за работа с деца на улицата, както и децата от Център за обществена подкрепа " Промяна", от детска градина "Радост" и детска градина "Пролет" и други, взеха участие в традиционното боядисване на великденски яйца в работилница "Писано яйце". Използваха се различни техники за рисуване върху яйце и начини на боядисване. Атмосферата бе творческа и залата се изпълни с много усмивки и настроение.

[robo-gallery id=“365″]

Организаторите на работилницата "Писано яйце", както и участниците, подбраха кошница с най-красивите писани яйца, направени с различни рисувателни техники и декориране, с които пожелаха много здраве и късмет на г-н Трайко Младенов, на председателя на ОбС, на заместник кметовете, на секретаря на ОбА и на служители от Общинска администрация.

Децата от курса по фотография към Дневен център за работа с деца на улицата, направиха фото-излет, заедно с представител от Българска фондация биоразнообразие, който им показа различни видове от флората и фауната на нашата община. Младите фотографи успяха да запечатат прекрасни моменти от цветовете на пролетта и красотите в околностите на града.

Игри, слънце, усмивки, деца – Дневен център за работа с деца на улицата.

По повод Европейския ден на солидарност между поколенията, представители на БМЧК и БЧК гр.Костинброд засадиха дръвчета и храсти на различни места в града.