На 28.08 и 29.08.207 год. децата от Дневен център за работа с деца на улицата и децата от Център за обществена подкрепа “ Промяна“ гр. Костинброд, взеха участие в проект „Живей активно“ – инициатива на Български младежки форум и община Костинброд срещу зависимостите на младите хора“

  • от

 
През първия ден на проекта дискусиите и уъркшопите на теми за "Наркотичната и алкохолната зависимост сред младите хора", бяха проведени в местност на яз.Бистрица и Карстовите извори до с.Безден. Втория ден на интерактивното обучение на децата от двата центъра се проведе в Дневен център за работа с деца на улицата, където участниците получиха информация относно интернет и хазартната зависимост сред младите хора и се разигра неформалния метод на обучение "Форум – театър". Децата останаха доволни от това, което научиха от иновативните методи на обучение.