Проект “Твоята храна”

  • от
На 4 март 2020 година в Дневен център за работа с деца на улицата- Костинброд гостува Росен Василев от фондация “Биоразнообразие”

На срещата беше презентиран проектът „Твоята храна“.

Дейностите по проекта целят да запълнят недостига на осведоменост и лоша образователна база за глобалните взаимосвързаности на хранителните отпадъци. Те ще повишат осведомеността за проблемите на глобалната взаимозависимост и проблемите на околната среда и социалното развитие и ще насърчат уменията за избягване на загубата на хранителни продукти. Променените модели на потребление в домакинствата допринасят за намаляване на екологичната и социалната тежест в световен мащаб.
На презентацията присъстваха представители от общинска администрация- Костинброд – отдел “Социални и химанитарни дейности”, г-жа Анастасия Попова- директор на ЦОП “Промяна”, служители на ЦОП “Промяна”, г-жа Светослава Иванова- директор на ДЦРДУ и служители на ДЦРДУ.