Световен ден на Доброто

  • от
Какво е добро?
Добро е да кажеш на някого мила дума, да благодариш, да помогнеш, да подкрепиш, да посадиш. Добро е дори, когато само се усмихваш.
Бъдете добри, защото доброто се дарява, не се подарява!