СЪБИТИЯ С УЧАСТИЕТО НА ДЦРДУ – ГР. КОСТИНБРОД ПРЕЗ НОЕМВРИ 2016Г.

  • от

 

Децата от курса по фотография към Дневен център за работа с деца на улицата, представиха фото изложба „Багрите на есента“ .

Децата в курса по народни танци към ДЦРДУ, се наслаждават на народните танци , заедно с хореографката им Стефания Здравкова.

"Ние сме за превенция на ХИВ" съвместно с РЗИ, ДЦРДУ и ЦОП гр.Костинброд, по повод 1-ви декември – Световен ден за борба срещу СПИН, децата от ДЦРДУ получиха много интересна и полезна информация по време на презентацията.

 Спорта е здраве! Ползвателите на социалната услуга обичат да посещават фитнес залата в Дневния център, където спортуват и се забавляват.