Танцово-двигателната терапия в ДЦРДУ

  • от

Всяка сряда в Дневен център за работа с деца на улицата, гр. Костинброд ставаме свидетели на един невероятен творчески процес на осъзнаване, трансформация и промяна, с главни действащи лица танцово-двигателния терапевт г-жа Емилия Михайлова и децата, потребители на социалната услуга.

Насърчаването на осъзнаването, трансформацията и промяната в децата се постига чрез прилагане на танцово-двигателни форми и похвати на Танцово-двигателната терапия. Този вид терапия е насочена към емоционалното развитие на детето, стимулира способностите му за общуване, дава му усещането за себе си, помага му да структурира понятията пространство и време, да изгради своята личност, схемата и образа на тялото си, да изгради мисълта и да регулира отношенията си с другия.

В началото и в края на всяка среща децата сядат на земята и правят своя свещен кръг, в който хванати за ръце се поздравяват с поглед. Този кръг е символ на съвършенство, хармония, завършеност и съюз, той е мястото, където никой на никого не се противопоставя, а различията преминават в равенство. Следват презентационни игри, активиране на нивата на усещания и кинестетични възприятия. Тялото се загрява от периферията към центъра чрез упражнения за основните двигателни схеми на развитие, след което постепенно се навлиза в комбинации за структуриране на тялото, продължава се с импровизацията, експеримента и творчеството. Особено внимание се обръща на създаването на атмосфера на доверие, толерантност, на добро отношение, подкрепа и уважение към личността и различията на всеки участник.