Училище, здравей!

  • от
На 19 септември се организира детски празник „Училище, здравей”!
Кампанията „Живей чисто“ към Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, със съдействието на общинска администрация-Костинброд, Дневен център за работа с деца на улицата, Център за обществена подкрепа, както и Детска педагогическа стая към Районно управление-Костинброд, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Общински Инспекторат- Костинброд –
всички заедно създадоха един невероятен ден на присъстващите деца от град Костинброд.
“Училище, здравей“ е празник, който включва много забавни игри на открито.