• от
Днес в Дневен център за работа с деца на улицата, гр. Костинброд с потребители на ДЦРДУ и ЦОП “Промяна“ се проведе беседа на тема „Знаете ли всичко за вредата от тютюнопушенето?“
🚭В световен мащаб хората употребяващи никотинови продукти ежедневно нанасят вреда както на себе си, така и върху пасивните пушачи. Децата бяха запознати с факта, че в тютюна се съдържат вредни химични вещества, които с времето оказват своето категорично вредно въздействие върху здравето, както и риска от развитие на зависимост към употребата на никотин.
🚭От Регионална здравна инспекция – София област ни бе предоставен демонстрационен видео клип на тема “Ранна превенция на риска от тютюнопушене при подрастващите и бременни жени“ като главен герой е пушещата кукла Сю. След като потребителите на двете социални услуги се запознаха с куклата Сю, възникнаха много въпроси от страна на децата, които се дискутираха заедно с медицинското лице на ДЦРДУ – Екатерина Станкова.