Дневен център за работа с деца на улицата

  • от

„Дневен център за работа с деца на улицата” съществува от 2008г. на територията на община Костинброд.

Центърът е с делегиран държавен бюджет. Щатните бройки в центъра са 8: директор – Светослава Иванова, педагог – Камелия Стефанова, Росен Делчев – психолог, Дафинка Иванова – социален работник за работа с деца, Емилия Малинова – социален работник за работа с деца и Цветелина Радкова – домакин – хигиенист.