Нашата история

 

 

От 2008г. до месец май 2011г. Дневеният център се помещаваше в сградата на ПГВМСС
”Св.Георги Победоносец”.

„Дневен център за работа с деца на улицата” съществува от 2008г. на територията на община Костинброд.

През всичките тези години децата от „Дневен център за работа с деца на улицата” участваха в изложби с рисунки и апликации по различни поводи, за някои от които  бяха наградени от кмета на Община Костинброд с грамота за творчески изяви.

Поредни години участват и в изложението на мартеници, от където имат и спечелени награди.

0

години предоставяме социална услуга на територията на община Костинброд

Къде да ни намерите и как да се свържете с нас:

Гр. Костинброд, ул. „Димчо Дебелянов” № 1 (на гърба на НЧ „Иван Вазов”).

e-mail: dcrdu_kbrod@abv.bg