България отдава почит на народните будители

  • от

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Днес България отдава почит на народните будители – книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. Празникът се отбеляза и от децата в Дневен център за работа с деца на улицата, гр. Костинброд.

 

Ползвателите на социалната услуга се информираха, че сред будителите на народния ни дух са Григорий Цамблак, Владислав Граматик, Паисий Хилендарски, Иван Рилски, Неофит Бозвели, Васил Априлов, братята Миладинови, Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Неофит Рилски, Иван Вазов, Любен Каравелов и други достойни българи.

За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 година в Пловдив. От 1 ноември 1923 година с указ на цар Борис III е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи.

 

Колкото повече години ни отдалечават от времето на видните будители, толкова повече ни въздействат техните завети.