Гореща линия

  • от
За периода на действие на въведените противоепидемични мерки Община Костинброд обяви гореща телефонна линия за доставка на храни и медикаменти от първа необходимост на самотни, трудноподвижни и възрастни хора над 65 годишна възраст, попадащи извън обхвата на ползвателите на услугите „Домашен социален патронаж“ и „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.
Приемането на заявките на горещите телефони, закупуването и доставката на храните и медикаментите се осъществява от служителите на Дневен център за работа с деца на улицата, Център за обществена подкрепа „Промяна“ и Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания при община Костинброд.
❗️❗️❗️Заявки за доставки се приемат всеки ден от понеделник до петък, от 09:00 ч. до 12:00 ч. на телефони 0882 24 60 55 и 0884 65 50 54. Изпълняват се от служителите на социалните услуги в рамките на деня или на следващия ден.
Стойността на стоките, доставени до домовете се заплаща от заявителите, на стойност по представен разходно-оправдателен документ (фискален бон).
🙏🙏🙏Община Костинброд и служителите на ДЦРДУ, ЦОП „Промяна“ и ЦСРИ Ви призовават да бъдете отговорни и да останете вкъщи.
Чрез горещите телефони Община Костинброд предоставя и ще продължава да предоставя храни и медикаменти от първа необходимост на самотните и трудноподвижни възрастните хора.