Ден на Земята

  • от
Днес, на 22 април 2020 отбелязваме петдесетата годишнина от утвърждаването на международния ден на Земята. За пръв път този ден е отбелязан през 1970 г. в САЩ като Акции за чист въздух, чиста вода и за опазване застрашените видове, създадени от Агенцията за защита на околната среда.
Деца от Дневен център за работа с деца на улицата /ДЦРДУ/, гр. Костинброд нарисуваха и изпратиха свои рисунки по повод международния ден на Земята.