Ден на народните будители

  • от

Децата от Дневен център за работа с деца на улицата днес в Деня на народните будители се запознаха с делата на просветителите и на борците ни за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал – Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, Св.Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги С. Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание.
Преди няколко години децата от Дневен център за работа с деца на улицата /ДЦРДУ/ и Център за обществена подкрепа „Промяна“ /ЦОП „Промяна“/, направиха дебют на сцената на НЧ „Иван Вазов“ с драматично-документален спектакъл под наслов: Аз чета „Под игото“. 

Днес децата от ДЦРДУ изгледаха с удоволствие спектакъла и се увериха, че и те могат да пробуждат своите връстници със знание, дух и бългаско самосъзнание.