Ден на розовата фланелка

  • от
Всяка година в последната сряда на месец февруари отбелязваме международния Ден за борба с училищния тормоз. Деца от Дневен център за работа с деца /ДЦРДУ/, гр. Костинброд за поредна година взеха участие в мероприятия инициирани по повод Ден на розовата фланелка. Направиха голяма розова фланелка, върху която написаха свои възгледи и послания по темата. Някои от децата изразиха и словесно мнението си за лошото и агресивно поведение в училище и желанието им да се разбират и да имат помежу си добро и приятелско отношение.