ЗА ЛЕВСКИ

  • от
Днес деца от Дневен център за работа с деца на улицата /ДЦРДУ/, гр. Костинброд оцветиха рисунки и написаха стихове в чест на великия българин Васил Левски. В денят на Левски децата се запознаха с важни събития от неговото битие и трагичнага му кончина. Развълнувани децата назоваха ключови думи, с които определят личността и делото му по пътя за свободата. Тези символни названия те включиха в написани колективно от тях четиристишия и се получиха едни прекрасни стихове, които засвидетелстват детското отношение за величието от подвига и мисията на Левски.