Кукери

  • от

Обичаят Кукерство символизира заминаването на зимата и възвръщането на новия живот с настъпването на топлите дни. Той е един от най-древните обичаи по нашите земи. В ДЦРДУ от няколко години се създаде традиция и в януари мецес се правят Кукерските игри, в които участват деца и възрастни. В образователният и занимателен курс по „Митове и ритуали от жизнения цикъл на българина” в Дневния център, децата научават интересни неща за традиционната и обредна част от живота на българина през годините. Те с желание се включват в пресъздаването на обреди и ритуали, останали още от време оно.