Курс по фотография и курс по актьорско майсторство към ДЦРДУ

  • от

Децата от курса по фотография към Дневен център за работа с деца на улицата, по време на практическите си занятия.

 

Децата в курса по актьорско майсторство към ДЦРДУ, играят и се учат за едно с актьора Стефан Милков.