Честване на 24 май

  • от

Днес, в ДЦРДУ ден преди честването на 24 май, децата показаха образователните си способности под формата на игра. Децата разделени на два отбора "Кирилица" и "Глаголица", се впуснаха в надпревара за откриване на думи и части от послание и пъзели. С много наблюдателност, ловкост, бързина и екипна игра първи успяха да подредят пъзела и посланието: „Няма нищо по-красиво от високия дух и нищо по-ценно от знанието.“, отбор „Кирилица“. Всички участници в играта, получиха за награди книги – енциклопедии и приказки за по-малките, раздадени им от г-н Александър Ненов – зам.кмет на Община Костинброд, г-н Атанас Тенев – председател на ОбС, Костинброд и г-жа Бистра Боянова – Младши експерт „Организатор мероприятия, връзки с обществеността и международна дейност“. Всички с удоволствие се почерпиха с торта върху, която е изобразено изписването на първата буква от азбуката.