• от

За поредна година децата и служителите от ДЦРДУ взеха участие в Дефиле с народни носии по ул. Охрид, гр Костинброд. С красиви народни носии от различни етнографски области децата сияеха в разноцветни фолклорни шевици, носещи от векове българската традиция и автентичен фолклор.